Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải Lý lớp 11: Đáp án bài 4 trang 20 SGK Vật lý

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 20 sách giáo khoa Vật lý lớp 11 tiết học về điện trường và cường độ điện trường, đường sức điện

Bài 4 Viết công thức tính và nêu những đặc điểm của cường độ điện trường của một điện tích điểm.

Trả lời

Ta xác định được vectơ cường độ điện trường E gây bởi điện tích điểm q tại điểm M.

Đáp án bài 4 trang 20 SGK Vật lý 1

Nếu q là điện tích dương, thì vectơ cường độ điện trường E do nó gây ra sẽ cùng hướng với bán kính r nghĩa là E hướng ra xa điện tích q. 

Nếu q là điện tích âm, thì vectơ cường độ điện trường E do nó gây ra sẽ ngược hướng với bán kính r nghĩa là E hướng vào điện tích q. 

Trong cả 2 trường hợp trên, cường độ điện trường tại M, đều có dạng:

Đáp án bài 4 trang 20 SGK Vật lý 2

Đặc điểm: Vectơ cường độ điện trường của một điện tích Q gây tại một điểm M nào đó chỉ phụ thuộc vào bản thân điện tích Q (dấu và độ lớn) và vị trí điểm M mà không phụ thuộc vào điện tích thử đặt tại điểm M.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải Lý lớp 11: Đáp án bài 4 trang 20 SGK Vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu