Giải Lý lớp 11: Đáp án bài 4 trang 20 SGK Vật lý

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 20 sách giáo khoa Vật lý lớp 11 tiết học về điện trường và cường độ điện trường, đường sức điện
Mục lục nội dung

Bài 4 Viết công thức tính và nêu những đặc điểm của cường độ điện trường của một điện tích điểm.

Trả lời

Ta xác định được vectơ cường độ điện trường E gây bởi điện tích điểm q tại điểm M.

Đáp án bài 4 trang 20 SGK Vật lý 1

Nếu q là điện tích dương, thì vectơ cường độ điện trường E do nó gây ra sẽ cùng hướng với bán kính r nghĩa là E hướng ra xa điện tích q.

Nếu q là điện tích âm, thì vectơ cường độ điện trường E do nó gây ra sẽ ngược hướng với bán kính r nghĩa là E hướng vào điện tích q.

Trong cả 2 trường hợp trên, cường độ điện trường tại M, đều có dạng:

Đáp án bài 4 trang 20 SGK Vật lý 2

Đặc điểm: Vectơ cường độ điện trường của một điện tích Q gây tại một điểm M nào đó chỉ phụ thuộc vào bản thân điện tích Q (dấu và độ lớn) và vị trí điểm M mà không phụ thuộc vào điện tích thử đặt tại điểm M.

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X