Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Trả lời câu hỏi C1, C2 trang 17 SGK Vật lý 11

Hướng dẫn đáp án câu hỏi C1 và C2 trong tiết học của bài 3 điện trường và cường độ điện trường, đường sức điện

Câu C1 trang 17: Hãy chứng minh vectơ cường độ điện trường tại điểm M của một điện tích điểm Q có phương và chiều như trên hình 3.3.

Câu C1 trang 17

Trả lời:

Giả sử tại M điện tích thử q>0

Ở trường hợp a): Q và q tích điện cùng dấu nên chúng đẩy nhau. Lực Cu-lông tác dụng nên điện tích q có chiều hướng ra xa Q. Do q>0 nên véc tơ E tại M cùng chiều với véc tơ F nên cũng hướng ra xa Q (>0).

Ở trường hợp b): Q và q tích điện trái dấu nên chúng hút nhau. Lực Cu-lông tác dụng nên q (tại M) hướng về phía Q. Do đó Q>0 nên véc tơ E tại M cùng chiều với véctơ nên cũng hướng về phía Q (<0).

Câu C2 trang 17: Dựa vào hệ thống đường sức trên hình 3.6 và 3.7 , hãy chứng minh răng cường độ điện trường của một điện tích điểm càng gần điện tích điểm càng lớn.

câu hỏi C1, C2 trang 17 SGK Vật lý 11

Trả lời:

Càng gần điện tích điểm thì hệ thống đường sức càng dày đặc nên ở đó điện trường sẽ mạnh (theo quy ước vẽ đường sức điện)

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu