Bài 12 trang 21 SGK Vật lí 11

Giải bài 12 trang 21 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 : Tìm các điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng không. Tại các điểm đó có điện trường hay không?
Mục lục nội dung

Đề bài: Hai điện tích điểm q₁ = 3.10-8 C và q₂  = - 4.10-8 C đặt cách nhau 10 cm trong chân không. Hãy tìm các điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng không. Tại các điểm đó có điện trường hay không?

»

Xem thêm: Giải Lý 11 bài 13 trang 21 sgk

Trả lời câu hỏi bài 12 trang 21 sgk Vật lí lớp 11

- Điện tích điểm q₁ = 3.10-8 C đặt tại điểm A, q₂  = - 4.10-8 C đặt tại điểm B, AB = 10cm.

- Gọi C là điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng không.

- Gọi Đáp án bài 12 trang 21 SGK Vật lý 1 và Đáp án bài 12 trang 21 SGK Vật lý 2 là cường độ điện trường của q₁ và q₂ tại C.

- Cường độ điện trường tổng hợp tại C:

Giải Lý lớp 11: Đáp án bài 12 trang 21 SGK Vật lý

=>Hai vecto này cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn.

 + Hai vecto cùng phương, tức là điểm C phải nằm trên đường thẳng AB.

 + Hai vectơ này phải ngược chiều, tức là C phải nằm ngoài đoạn AB.

 + Hai vectơ này có cùng độ lớn, tức là điểm C gần A hơn B vì |q₁| < |q₂|.

Ta có hình vẽ:

 Đáp án bài 12 trang 21 SGK Vật lý
 

Đặt AC = x, ta có :

Đáp án bài 12 trang 21 SGK Vật lý 3

- Ngoài ra còn phải kể đến các điểm nằm rất xa q₁ và q₂. Tại điểm C và các điểm này thì cường độ điện trường cũng bằng không, tức là không có điện trường.

--------------------------------------------------------------------

Trên đây là lời giải bài tập 12 trang 21 sách Vật lí 11, các bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn phương pháp giải các bài tập khác môn Vật lí lớp 11 tại doctailieu.com. Chúc các em học tốt !

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X