Giải Lý lớp 11: Đáp án bài 13 trang 21 SGK Vật lý

Hướng dẫn giải bài 13 trang 21 sách giáo khoa Vật lý lớp 11 tiết học về điện trường và cường độ điện trường, đường sức điện
Mục lục nội dung

Bài 13. Tại hai điểm A, B cách nhau 5cm trong không khí có hai điện tích điểm q1=+16.10-8 C và q2 = -9.10-8 C. Tính cường độ điện trường tổng hợp và vectơ điện trường tại điểm C nằm cách A 4cm, cách B 3cm.

Trả lời

Ta có hình vẽ sau:

Đáp án bài 13 trang 21 SGK Vật lý

Như vậy:

Giải Lý lớp 11: Đáp án bài 13 trang 21 SGK Vật lý

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X