Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải Lý lớp 11: Đáp án bài 13 trang 21 SGK Vật lý

Hướng dẫn giải bài 13 trang 21 sách giáo khoa Vật lý lớp 11 tiết học về điện trường và cường độ điện trường, đường sức điện

Bài 13. Tại hai điểm A, B cách nhau 5cm trong không khí có hai điện tích điểm q1=+16.10-8 C và q2 = -9.10-8 C. Tính cường độ điện trường tổng hợp và vectơ điện trường tại điểm C nằm cách A 4cm, cách B 3cm.

Trả lời

Ta có hình vẽ sau:

Đáp án bài 13 trang 21 SGK Vật lý
 

Như vậy:

Giải Lý lớp 11: Đáp án bài 13 trang 21 SGK Vật lý

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải Lý lớp 11: Đáp án bài 13 trang 21 SGK Vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu