Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 10 trang 21 SGK Vật lí 11

Hướng dẫn giải bài tập 10 trang 21 sách giáo khoa môn Vật lí 11 chương 1

Giải bài 10 trang 21 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 tiết học về Điện trường và cường độ điện trường, đường sức điện - Chương 1: Điện tích. Điện trường.

Đề bài

Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo cường độ điện trường?

A. Niu-tơn.

B. Cu-lông.

C. Vôn nhân mét.

D. Vôn trên mét.

Đáp án bài 10 trang 21 sgk Vật lí lớp 11

Đơn vị đo cường độ điện trường là vôn trên mét.

=> Chọn đáp án: D.

*****

Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 10 trang 21 SGK Vật lí 11 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu