Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải Lý lớp 11: Đáp án bài 9 trang 20 SGK Vật lý

Hướng dẫn giải bài 9 trang 20 sách giáo khoa Vật lý lớp 11 tiết học về điện trường và cường độ điện trường, đường sức điện

Bài 9 Đại lượng nào sau đây không liên quan đến cường độ điện trường của điện tích điểm Q tại một điểm

A. Điện tích Q.

B. Điện tích thử q.

C. Khoảng cách r từ Q đến q.

D. Hằng số điện môi của môi trường.

Trả lời

Điện tích thử q chỉ có tác dụng nhận biết sự tồn tại của điện trường chứ không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q.

=> Chọn đáp án B. Điện tích thử q

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải Lý lớp 11: Đáp án bài 9 trang 20 SGK Vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu