Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải Lý lớp 11: Đáp án bài 9 trang 20 SGK Vật lý

Hướng dẫn giải bài 9 trang 20 sách giáo khoa Vật lý lớp 11 tiết học về điện trường và cường độ điện trường, đường sức điện

Bài 9 Đại lượng nào sau đây không liên quan đến cường độ điện trường của điện tích điểm Q tại một điểm

A. Điện tích Q.

B. Điện tích thử q.

C. Khoảng cách r từ Q đến q.

D. Hằng số điện môi của môi trường.

Trả lời

Điện tích thử q chỉ có tác dụng nhận biết sự tồn tại của điện trường chứ không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q.

=> Chọn đáp án B. Điện tích thử q

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu