Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 4

Xuất bản: 27/09/2022 - Tác giả:

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 4 Phân tử, đơn chất, hợp chất, trả lời câu hỏi trang 28-32 sgk KHTN 7 Cánh Diều

Đọc tài liệu sẽ cùng các em trả lời câu hỏi Bài 4: Phân tử, đơn chất, hợp chất thuộc Chủ đề 3: Phân tử với tài liệu Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Câu hỏi mở đầu trang 28 SGK KHTN lớp 7 Cánh Diều

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 4 mở đầu

Trả lời

Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử gắn kết với nhau bằng liên kết hóa học và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.

Ví dụ: Lấy 1 lượng nhỏ iodine cho vào bình tam giác không màu, đậy kín lại, sau đó đặt vào cốc nước ấm và quan sát. Ta thấy xuất hiện màu tím ở trong bình. Hiện tượng trên là do iodine đã tách ra thành những hạt màu tím vô cùng nhỏ lan tỏa trong bình

Phân tử

Câu hỏi 1 trang 29 SGK KHTN lớp 7 Cánh Diều

Giải thích một số hiện tượng sau:

a) Khi mở lọ nước hoa hoặc mở lọ đựng một số loại tinh dầu sẽ ngửi thấy có mùi thơm.

b) Quần áo sau khi giặt xong, phơi trong không khí một thời gian sẽ khô.

Trả lời

a) Khi mở lọ nước hoa hoặc mở lọ đựng một số loại tinh dầu sẽ ngửi thấy có mùi thơm do các phân tử nước hoa hoặc tinh dầu đã tách ra, lan tỏa vào không khí.

b) Quần áo sau khi giặt xong, phơi trong không khí một thời gian sẽ khô do các phân tử nước tách ra, lan tỏa vào không khí.

Câu hỏi 2 trang 29 SGK KHTN lớp 7 Cánh Diều

Khi nói về nước có hai ý kiến như sau:

(1) Phân tử nước trong nước đá, nước lỏng và hơi nước là giống nhau.

(2) Phân tử nước trong nước đá, nước lỏng và hơi nước là khác nhau.

Theo em, ý kiến nào là đúng? Vì sao?

Trả lời

- Theo em ý kiến đúng là: (1) Phân tử nước trong nước đá, nước lỏng và hơi nước là giống nhau

- Vì dù là nước đá, nước lỏng và hơi nước đều cấu tạo từ các phân tử nước (2 nguyên tử H và 1 nguyên tử O). Chúng chỉ khác nhau ở độ bền liên kết giữa các phân tử nước với nhau

Luyện tập 1 trang 29 SGK KHTN lớp 7 Cánh Diều

Phát biểu nào sau đây là đúng?

(1) Trong một phân tử, các nguyên tử luôn giống nhau.

(2) Trong một phân tử, các nguyên tử luôn khác nhau.

(3) Trong một phân tử, các nguyên tử có thể giống nhau hoặc khác nhau.

Trả lời

Phát biểu đúng là phát biểu (3) Trong một phân tử, các nguyên tử có thể giống nhau hoặc khác nhau.

Ví dụ:

- Phân tử nước được cấu tạo từ 2 nguyên tử H và 1 nguyên tử O. Phân tử muối ăn được cấu tạo từ 1 nguyên tử Na và 1 nguyên tử Cl => Các nguyên tử khác nhau

- Phân tử iodine được cấu tạo từ 2 nguyên tử iodine. Phân tử oxygen được cấu tạo từ 2 nguyên tử oxygen => Các nguyên tử giống nhau

Vận dụng 1 trang 29 SGK KHTN lớp 7 Cánh Diều

Một số nhiên liệu như xăng, dầu,… dễ tách ra các phân tử và lan tỏa trong không khí. Theo em, cần bảo quản các nhiên liệu trên như thế nào để đảm bảo an toàn?

Trả lời

Một số nhiên liệu như xăng, dầu… dễ tách ra các phân tử và lan tỏa trong không khí

=> Cần phải đậy nắp kín để tránh các phân tử tách ra, lan ra ngoài. Hơn nữa, để nhiên liệu xa các nguồn lửa vì nhiên liệu là những chất dễ cháy. Khi ngọn lửa bắt được các phân tử xăng, dầu thì dễ gây cháy nổ

Luyện tập 2 trang 30 SGK KHTN lớp 7 Cánh Diều

Dựa vào hình 4.3, tính khối lượng phân tử của fluorine và methane

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 4 hình 4.3

Trả lời

- Phân tử fluorine gồm 2 nguyên tử F (mỗi nguyên tử có khối lượng 19 amu)

⇒ Khối lượng phân tử fluorine: \(M_{fluorine}\) = 2.19 = 38 (amu)

- Phân tử methane gồm 1 nguyên tử C (có khối lượng 12 amu) và 4 nguyên tử H (mỗi nguyên tử có khối lượng 1 amu)

⇒ Khối lượng phân tử methane: \(M_{methane}\) = 1.12 + 4.1 = 16 (amu).

Đơn chất

Câu hỏi 3 trang 30 SGK KHTN lớp 7 Cánh Diều

Quan sát hình 4.4 và hình 4.5, cho biết các chất trong hình có đặc điểm gì chung

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 4 hình 4.4
Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 4 hình 4.5

Trả lời

Mỗi chất trong các hình 4.4 và hình 4.5 đều do một nguyên tố hóa học tạo nên. Cụ thể:

+ Khí hydrogen được tạo thành từ nguyên tố H.

+ Khí nitrogen được tạo thành từ nguyên tố N.

+ Khí chlorine được tạo thành từ nguyên tố Cl.

+ Kim loại copper được tạo thành từ nguyên tố Cu.

Luyện tập 3 trang 30 SGK KHTN lớp 7 Cánh Diều

Hãy cho biết những chất nào là đơn chất trong các chất sau:

a) Kim loại sodium được tạo thành từ nguyên tố Na.

b) Lactic acid có trong sữa chua được tạo thành từ các nguyên tố C, H, O.

c) Kim cương được tạo thành từ nguyên tố C.

d) Muối ăn được tạo thành từ các nguyên tố Na và Cl.

Trả lời

Đơn chất là những chất được tạo thành từ một nguyên tố hóa học.

a) Kim loại sodium là đơn chất vì chỉ được tạo thành từ 1 nguyên tố hóa học là Na.

b) Lactic acid không phải là đơn chất vì được tạo thành từ 3 nguyên tố hóa học là C, H, O.

c) Kim cương là đơn chất vì chỉ được tạo thành từ một nguyên tố hóa học là C.

d) Muối ăn không phải là đơn chất vì được tạo thành từ 2 nguyên tố hóa học là Na và Cl.

Vận dụng 2 trang 31 SGK KHTN lớp 7 Cánh Diều

Nêu hai đơn chất kim loại thường được sử dụng để làm dây dẫn điện

Trả lời

Hai đơn chất kim loại thường được sử dụng để làm dây dẫn điện là copper (Cu) và aluminium (Al).

Vận dụng 3 trang 31 SGK KHTN lớp 7 Cánh Diều

Đơn chất nào được tạo ra trong quá trình quang hợp của cây xanh và có vai trò quan trọng đối với sự sống của con người?

Trả lời

Đơn chất được tạo ra trong quá trình quang hợp của cây xanh và có vai trò quan trọng đối với sự sống của con người là oxygen.

Phân tử oxygen gồm 2 nguyên tử O.

Hợp chất

Câu hỏi 4 trang 31 SGK KHTN lớp 7 Cánh Diều

Quan sát hình 4.7 và nêu đặc điểm chung của các chất có trong hình.

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 4 hình 4.7

Trả lời

Mỗi chất trong hình 4.7 được tạo thành từ hai hoặc ba nguyên tố hóa học. Cụ thể:

- Trong hình 4.7a) Carbon dioxide được tạo thành từ 2 nguyên tố hóa học là C và O.

- Trong hình 4.7b) Hydrogen chloride được tạo thành từ 2 nguyên tố hóa học là Cl và H.

- Trong hình 4.7c) Ammonia được tạo thành từ 2 nguyên tố hóa học là N và H.

- Trong hình 4.7d) Ethanol được tạo thành từ 3 nguyên tố hóa học là C, H, O.

Luyện tập 4 trang 31 SGK KHTN lớp 7 Cánh Diều

Trong các chất sau, chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất?

a) Đường ăn.

b) Nước.

c) Khí hydrogen (được tạo thành từ nguyên tố H).

d) Vitamin C (được tạo thành từ các nguyên tố C, H và O).

e) Sulfur (được tạo thành từ nguyên tố S)

Trả lời

a) Đường ăn do 3 nguyên tố C, H, O tạo thành. ⇒ Đường ăn là hợp chất.

b) Nước do 2 nguyên tố H và O tạo thành. ⇒ Nước là hợp chất.

c) Khí hydrogen (được tạo thành từ nguyên tố H). ⇒ Khí hydrogen là đơn chất.

d) Vitamin C (được tạo thành từ các nguyên tố C, H và O). ⇒ Vitamin C là hợp chất.

e) Sulfur (được tạo thành từ nguyên tố S) ⇒ Sulfur là đơn chất.

Luyện tập 5 trang 32 SGK KHTN lớp 7 Cánh Diều

Acetic acid có trong giấm ăn và là chất được sử dụng nhiều trong công nghiệp; oxygen chiếm khoảng 21% thể tích không khí, có vai trò quan trọng đối với sự sống; hydrogen peroxide có nhiều ứng dụng trong công nghiệp và là chất sát khuẩn mạnh. Quan sát hình 4.8, cho biết chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất.

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 4 hình 4.8

Trả lời

- Quan sát hình 4.8 thấy:

+ Acetic acid được tạo thành từ 3 nguyên tố C, H và O => Hợp chất

+ Oxygen được tạo thành từ 1 nguyên tố O => Đơn chất

+ Hydrogen peroxide được tạo thành từ 2 nguyên tố O và H => Hợp chất

Chúc các em học tốt với tài liệu Giải khoa học tự nhiên 7 Cánh Diều trên đây!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM