Giải bài tập Toán 6 Kết nối tri thức Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Xuất bản ngày 28/08/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Toán 6 Kết nối tri thức Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên với hướng dẫn chi tiết các phần học và giải đáp bài tập về nhà cho học sinh.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên thuộc chương I: Tập hợp các số tự nhiên.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý giải bài tập Toán 6 Bài 6 trong SGK Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải bài tập Toán 6 Kết nối tri thức Bài 5

1. Kiến thức cần ghi nhớ

a. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a:

\({a^n} = a.a \ldots ..a\) (\(n\) thừa số \(a\) ) (\(n \ne 0\))

\({a^n}\) đọc là “a mũ n” hoặc “a lũy thừa n”.

\(a\) được gọi là cơ số.

\(n\) được gọi là số mũ.

Phép nhân nhiều thừa số giống nhau như trên được gọi là phép nâng lên lũy thừa.

\({a^1} = a\)

\({a^2} = a.a\) gọi là “\(a\) bình phương” (hay bình phương của a).

\({a^3} = a.a.a\) gọi là “\(a\) lập phương” (hay lập phương của a).

Quy ước: \({a^1} = a\); \({a^0} = 1\left({a \ne 0} \right).\)

b. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

\({a^m}.{a^n} = {a^{m + n}}\)

Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ.

c. Chia hai lũy thừa cùng cơ số

\({a^m}:{a^n} = {a^{m - n}}\) \(\left( {a \ne 0;\,m \ge n \ge 0} \right)\)

Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ cho nhau.

2. Trả lời câu hỏi trong bài:

Truyền thuyết Ấn Độ kể rằng, người phát minh ra bàn cờ vua đã chọn phần thưởng là số thóc rải trên 64 ô của bàn cờ vua .......

Hoạt động 1 trang 22 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Để tìm số hạt thóc ở ô thứ 8, ta phải thực hiện phép nhân có bao nhiêu thừa số 2?......

Luyện tập 1 trang 23 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Hoàn thành bảng bình phương của các số tự nhiên từ 1 đến 10.......

Vận dụng trang 23 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Tính số hạt thóc có trong ô thứ 7 của bàn cờ nói trong bài toán mở đầu.......

Hoạt động 2 trang 23 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Viết kết quả phép nhân sau dưới dạng một lũy thừa của 7:......

Luyện tập 2 trang 23 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa: a) 53

. 57......

Hoạt động 3 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Giải thích vì sao có thể viết 65 = 63 . 62......

Luyện tập 3 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Viết kết quả các phép tính dưới dạng một lũy thừa:....

3. Bài tập về nhà: Giải bài tập Toán 6 Kết nối tri thức Bài 6

Bài 1.36 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa:.....

Bài 1.37 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Hoàn thành bảng sau vào vở:....

Bài 1.38 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Tính: a) 25; b) 33; c) 5² ; d) 109 .....

Bài 1.39 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) :  

Viết các số sau thành tổng giá trị các chữ số của nó bằng cách dùng các lũy thừa của 10.....

Bài 1.40 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Tính 112111. Từ đó hãy dự đoán kết quả của 11112. .....

Bài 1.41 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Biết 210 = 1024. Tính 29 và 211. .....

Bài 1.42 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Tính: a) 57.53; b) 58 : 54 .....

Bài 1.43 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Ta có: 1 + 3 + 5 = 9 = 32. Viết các tổng sau dưới dạng bình phương của một số tự nhiên: .....

Bài 1.44 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Trái Đất có khối lượng khoảng 60.1020 tấn. Mỗi giây Mặt Trời tiêu thụ 6.106 tấn khí hydrogen..........

Bài 1.45 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)  : Theo các nhà khoa học, mỗi giây cơ thể con người trung bình tạo ra khoảng 25.105 tế bào hồng cầu.....

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập Toán 6 Kết nối tri thức Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM