Luyện tập 1 trang 23 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Giải Luyện tập 1 trang 23 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Hoàn thành bảng bình phương của các số tự nhiên từ 1 đến 10.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Luyện tập 1 trang 23 SGK Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Giải Luyện tập 1 trang 23 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi: Hoàn thành bảng bình phương của các số tự nhiên từ 1 đến 10.

a12345678910
??????????

Giải

Ta cần tính các giá trị sau:

- Với a = 1 thì a² = 1² = 1.1 = 1

- Với a = 2 thì a² = 2² = 2.2 = 4

- Với a = 3 thì a² = 3² = 3.3 = 9

- Với a = 4 thì a² = 4² = 4.4 = 16

- Với a = 5 thì a² = 5² = 5.5 = 25

- Với a = 6 thì a² = 6² = 6.6 = 36

- Với a = 7 thì a² = 7² = 7.7 = 49

- Với a = 8 thì a² = 8² = 8.8 = 64

- Với a = 9 thì a² = 9² = 9.9 = 81

- Với a = 10 thì a² = 10² = 10.10 = 100

Hoàn thiện bảng:

a12345678910
149162536496481100

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức: Luyện tập 1 trang 23 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Huyền Chu (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM