Bài tập Cộng, trừ số hữu tỷ trang 10 SGK Toán 7

Xuất bản: 24/04/2018 - Cập nhật: 13/07/2022 - Tác giả:

Tham khảo hướng dẫn giải bài tập 6, 7, 8, 9, 10 trang 10 sách giáo khoa Toán đại số lớp 7 tập 1

Bài 6 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1):

Tính:

Giải bài tập toán lớp 7: Cộng, trừ số hữu tỷ trang 10 sách giáo khoa bài 6

Bài 7 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1):

Ta có thể viết số hữu tỉ:

Giải bài tập toán lớp 7: Cộng, trừ số hữu tỷ trang 10 sách giáo khoa bài 7

Bài 8 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1):

Tính:

Giải bài tập toán lớp 7: Cộng, trừ số hữu tỷ trang 10 sách giáo khoa bài 8

Hướng dẫn giải:

(Áp dụng các quy tắc phá ngoặc, quy đồng mẫu số để làm bài này.)

Giải bài tập toán lớp 7: Cộng, trừ số hữu tỷ trang 10 sách giáo khoa bài 9

Bài 9​​​​​​​ (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1):

Tìm x biết:

Giải bài tập toán lớp 7: Cộng, trừ số hữu tỷ trang 10 sách giáo khoa bài 10

Bài 10 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho biểu thức:

Giải bài tập toán lớp 7: Cộng, trừ số hữu tỷ trang 10 sách giáo khoa bài 10

Hãy tính giá trị A theo hai cách

Cách 1: Trước hết tính giá trị từng biểu thức trong ngoặc

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số thích hợp

Hướng dẫn giải:

Cách 1: Tính giá trị từng biểu thức trong ngoặc:

Giải bài tập toán lớp 7: Cộng, trừ số hữu tỷ trang 10 sách giáo khoa bài 10

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số thích hợp:

Giải bài tập toán lớp 7: Cộng, trừ số hữu tỷ trang 10 sách giáo khoa bài 10

» Tham khảo thêm: Đáp án chi tiết bài 7 tr. 10 sgk Toán đại lớp 7

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM