Bài tập Cộng, trừ số hữu tỷ trang 10 SGK Toán 7

Tham khảo hướng dẫn giải bài tập 6, 7, 8, 9, 10 trang 10 sách giáo khoa Toán đại số lớp 7 tập 1

Bài 6 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1):

Tính:

Giải bài tập toán lớp 7: Cộng, trừ số hữu tỷ trang 10 sách giáo khoa bài 6

Bài 7 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1):

Ta có thể viết số hữu tỉ:

Giải bài tập toán lớp 7: Cộng, trừ số hữu tỷ trang 10 sách giáo khoa bài 7
 

Bài 8​​​​​​​ (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1):

Tính:

Giải bài tập toán lớp 7: Cộng, trừ số hữu tỷ trang 10 sách giáo khoa bài 8
 

Hướng dẫn giải:

(Áp dụng các quy tắc phá ngoặc, quy đồng mẫu số để làm bài này.)

Giải bài tập toán lớp 7: Cộng, trừ số hữu tỷ trang 10 sách giáo khoa bài 9
 

Bài 9​​​​​​​ (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1):

Tìm x biết:

Giải bài tập toán lớp 7: Cộng, trừ số hữu tỷ trang 10 sách giáo khoa bài 10
 

Bài 10 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho biểu thức:

Giải bài tập toán lớp 7: Cộng, trừ số hữu tỷ trang 10 sách giáo khoa bài 10
 

Hãy tính giá trị A theo hai cách

Cách 1: Trước hết tính giá trị từng biểu thức trong ngoặc

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số thích hợp

Hướng dẫn giải:

Cách 1: Tính giá trị từng biểu thức trong ngoặc:

Giải bài tập toán lớp 7: Cộng, trừ số hữu tỷ trang 10 sách giáo khoa bài 10
 

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số thích hợp:

Giải bài tập toán lớp 7: Cộng, trừ số hữu tỷ trang 10 sách giáo khoa bài 10
 

» Tham khảo thêm: Đáp án chi tiết bài 7 tr. 10 sgk Toán đại lớp 7

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài tập Cộng, trừ số hữu tỷ trang 10 SGK Toán 7 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu