Bài tập Cộng, trừ số hữu tỷ trang 10 SGK Toán 7

Tham khảo hướng dẫn giải bài tập 6, 7, 8, 9, 10 trang 10 sách giáo khoa Toán đại số lớp 7 tập 1

Bài 6 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1):

Tính:

Giải bài tập toán lớp 7: Cộng, trừ số hữu tỷ trang 10 sách giáo khoa bài 6

Bài 7 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1):

Ta có thể viết số hữu tỉ:

Giải bài tập toán lớp 7: Cộng, trừ số hữu tỷ trang 10 sách giáo khoa bài 7
 

Bài 8​​​​​​​ (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1):

Tính:

Giải bài tập toán lớp 7: Cộng, trừ số hữu tỷ trang 10 sách giáo khoa bài 8
 

Hướng dẫn giải:

(Áp dụng các quy tắc phá ngoặc, quy đồng mẫu số để làm bài này.)

Giải bài tập toán lớp 7: Cộng, trừ số hữu tỷ trang 10 sách giáo khoa bài 9
 

Bài 9​​​​​​​ (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1):

Tìm x biết:

Giải bài tập toán lớp 7: Cộng, trừ số hữu tỷ trang 10 sách giáo khoa bài 10
 

Bài 10 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho biểu thức:

Giải bài tập toán lớp 7: Cộng, trừ số hữu tỷ trang 10 sách giáo khoa bài 10
 

Hãy tính giá trị A theo hai cách

Cách 1: Trước hết tính giá trị từng biểu thức trong ngoặc

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số thích hợp

Hướng dẫn giải:

Cách 1: Tính giá trị từng biểu thức trong ngoặc:

Giải bài tập toán lớp 7: Cộng, trừ số hữu tỷ trang 10 sách giáo khoa bài 10
 

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số thích hợp:

Giải bài tập toán lớp 7: Cộng, trừ số hữu tỷ trang 10 sách giáo khoa bài 10
 

» Tham khảo thêm: Đáp án chi tiết bài 7 tr. 10 sgk Toán đại lớp 7

doctailieu.com
Back to top