Bài 9 trang 10 SGK Toán 7 tập 1

Bài 9 trang 10 SGK Toán 7 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 9 trang 10 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1.

Để giải bài 9 trang 10 SGK Toán 7 tập 1 không nên bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết về cách làm bài, Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn đưa ra đáp án chính xác nhất và ôn tập các kiến thức trong chương trình học Toán 7 chương 1 phần đại số.

Đề bài 9 trang 10 SGK Toán 7 tập 1

Tìm \(x\), biết:

a) \(x  +   \dfrac{1}{3} = \dfrac{3}{4}\)

b) \(x - \dfrac{2}{5} = \dfrac{5}{7}\)

c) \(-x - \dfrac{2}{3}\) = \(- \dfrac{6}{7}\)

d) \(\dfrac{4}{7} - x = \dfrac{1}{3}\)

» Bài tập trước: Bài 8 trang 10 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 9 trang 10 SGK Toán 7 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng quy tắc chuyển vế:

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó

Tổng quát: Với mọi \(x, y , z ∈\mathbb Q\), ta có:

\(x + y = z \Rightarrow x = z-y\).

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 9 trang 10 SGK Toán 7 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a)  \(x  +   \dfrac{1}{3} = \dfrac{3}{4}\)

     \(x = \dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{3} \)

     \(x= \dfrac{9}{12} - \dfrac{4}{12} \)

     \(x= \dfrac{5}{12}\)

b)  \(x - \dfrac{2}{5} = \dfrac{5}{7}\)

     \(x = \dfrac{5}{7} + \dfrac{2}{5} \)

     \(x= \dfrac{25}{35} + \dfrac{14}{35}\)

     \(x= \dfrac{39}{35} = 1\dfrac{4}{35}\)

c) \(-x - \dfrac{2}{3} = - \dfrac{6}{7}\)

    \(\dfrac{-2}{3} + \dfrac{6}{7} = x \)

    \(x = -\dfrac{14}{21} + \dfrac{18}{21} \)

    \(x= \dfrac{4}{21}\)

d) \(\dfrac{4}{7} - x = \dfrac{1}{3}\) 

    \(\dfrac{4}{7} - \dfrac{1}{3} = x\)

    \( x = \dfrac{12}{21} - \dfrac{7}{21}\)

    \(x= \dfrac{5}{21}\)

» Bài tiếp theo: Bài 10 trang 10 SGK Toán 7 tập 1

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 9 trang 10 SGK Toán 7 tập 1. Hy vọng những bài hướng dẫn giải Toán 7 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn hoàn thành bài tập chính xác và học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top