Bài 8 trang 10 SGK Toán 7 tập 1

Bài 8 trang 10 SGK Toán 7 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 8 trang 10 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1.

Lời giải bài 8 trang 10 SGK Toán 7 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 7 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập về số hữu tỉ và số thực.

Đề bài 8 trang 10 SGK Toán 7 tập 1

Tính:

\(\begin{array}{l} a)\;\dfrac{3}{7} + \left( { - \dfrac{5}{2}} \right) + \left( { - \dfrac{3}{5}} \right)\\ b)\;\;\left( { - \dfrac{4}{3}} \right) + \left( { - \dfrac{2}{5}} \right) + \left( { - \dfrac{3}{2}} \right)\\ c)\;\dfrac{4}{5} - \left( { - \dfrac{2}{7}} \right) - \dfrac{7}{{10}}\\ d)\;\dfrac{2}{3} - \left[ {\left( { - \dfrac{7}{4}} \right) - \left( {\dfrac{1}{2} + \dfrac{3}{8}} \right)} \right]. \end{array}\)

» Bài tập trước: Bài 7 trang 10 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 8 trang 10 SGK Toán 7 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng các công thức cộng, trừ hai số hữu tỉ: Với \(a,\;b,\;m \in Z,\;\;m > 0\) ta có:

\[\begin{array}{l} \dfrac{a}{m} + \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a + b}}{m}\\ \dfrac{a}{m} - \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a - b}}{m} \end{array}\]

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 8 trang 10 SGK Toán 7 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\(\begin{array}{l} a)\;\dfrac{3}{7} + \left( { - \dfrac{5}{2}} \right) + \left( { - \dfrac{3}{5}} \right) \\= \dfrac{{30}}{{70}} + \dfrac{{ - 175}}{{70}} + \dfrac{{ - 42}}{{70}}\\ = \dfrac{{30 - 175 - 42}}{{70}} = - \dfrac{{187}}{{70}} = - 2\dfrac{{47}}{{70}}.\\ b)\;\;\left( { - \dfrac{4}{3}} \right) + \left( { - \dfrac{2}{5}} \right) + \left( { - \dfrac{3}{2}} \right) \\ = \dfrac{{ - 40}}{{30}} + \dfrac{{ - 12}}{{30}} + \dfrac{{ - 45}}{{30}}\\ = \dfrac{{ - 40 + \left( { - 12} \right) + \left( { - 45} \right)}}{{30}}\\ = - \dfrac{{97}}{{30}} = - 3\dfrac{7}{{30}}.\\ c)\;\dfrac{4}{5} - \left( { - \dfrac{2}{7}} \right) - \dfrac{7}{{10}}\\ = \dfrac{{56}}{{70}} + \dfrac{{20}}{{70}} - \dfrac{{49}}{{70}}\\ = \dfrac{{56 + 20 - 49}}{{70}} = \dfrac{{27}}{{70}}.\\ d)\;\dfrac{2}{3} - \left[ {\left( { - \dfrac{7}{4}} \right) - \left( {\dfrac{1}{2} + \dfrac{3}{8}} \right)} \right] \\ = \dfrac{2}{3} - \left[ {\left( { - \dfrac{7}{4}} \right) - \left( {\dfrac{4}{8} + \dfrac{3}{8}} \right)} \right]\\ = \dfrac{2}{3} - \left[ { - \dfrac{7}{4} - \dfrac{7}{8}} \right] \\= \dfrac{2}{3} - \left( { - \dfrac{{14}}{8} - \dfrac{7}{8}} \right)\\ = \dfrac{2}{3} - \left( { - \dfrac{{21}}{8}} \right) = \dfrac{2}{3}+\dfrac{21}{8}\\= \dfrac{{16}}{{24}} + \dfrac{{63}}{{24}} = \dfrac{{79}}{{24}}. \end{array}\)

» Bài tiếp theo: Bài 9 trang 10 SGK Toán 7 tập 1

Trên đây là nội dung hướng dẫn trả lời bài 8 trang 10 SGK Toán 7 tập 1 được Đọc Tài Liệu chia sẻ để giúp bạn hoàn thành tốt bài làm của mình. Mong rằng những tài liệu giải Toán 7 của chúng tôi sẽ luôn là người bạn đồng hành để giúp bạn học tốt hơn môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top