Giải bài tập 40 trang 71 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 40 trang 71 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

 Câu hỏi

Đồ thị của hàm số y = ax nằm ở những góc phần tư nào của mặt phẳng toạ độ Oxy, nếu:

a) a > 0?

b) a < 0?

Đáp Án

a) Khi a > 0 đồ thị hàm số y = ax nằm ở góc phần tư I và III.

b) Khi a < 0 đồ thị hàm số y = ax nằm ở góc phần tư thứ II và IV.

doctailieu.com
Back to top