Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Đáp án bài C8 trang 141 sách giáo khoa vật lý 9

Xem cách làm và đáp án bài C8 trang 141 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Đặt một gương phẳng nằm chếch một góc khoảng 300 vào khay nước. Đặt trước trán một mảnh giấy nhỏ trên có vạch một vạch đen nằm ngang. Bố trí sao cho vạch đen nằm song song với đường giao nhau của mặt gương và mặt nước (hình 53.3). Hãy nhìn ảnh của vạch đen qua phần gương ở trong nước. Mô tả và giải thích hiện tượng quan sát được.

Hướng dẫn giải

- Có thể phân tích một chùm sáng trắng thành những chùm sáng màu khác nhau bằng cách cho chùm sáng trắng đi qua một lăng kính hoặc phản xạ trên mặt ghi của một đĩa CD. 

- Trong chùm sáng trắng có chứa nhiều chùm sáng màu khác nhau.

Đáp án bài C8 trang 141 sgk vật lý lớp 9

Phần nước nằm giữa mặt gương và mặt nước tạo thành một lăng kính bằng nước. Xét một dải sáng trắng hẹp phát ra từ mép của vạch đen trên trán, chiếu đến mặt nước. Dải sáng này khúc xạ vào nước, phản xạ trên gương, trở lại mặt nước, lại khúc xạ ra ngoài không khí và đi vào mắt ta. Dải sáng này coi như đi qua lăng kính nước nói trên, nên nó bị phân tích ra thành nhiều dải sáng màu sắc như cầu vồng. Do đó khi nhìn vào phần gương ở trong nước ta sẽ không thấy vạch đen mà thấy một dải nhiều màu.

doctailieu.com
Tải về
11/08/2018    18:05 PM
11/08/2018    18:05 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu