Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải lý lớp 9: Đáp án bài C4 trang 140 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C4 trang 140 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Đề bài

Tại sao có thể nói thí nghiệm 1 trong SGK là thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng ?

Đáp án bài C4 trang 140 sgk vật lý lớp 9

Trước lăng kính ta chỉ có một dải ánh sáng trắng. Sau lăng kính ta thu được nhiều dải ánh sáng màu. Như vậy, lăng kính đã phân tích từ một dải sáng trắng nói trên ra nhiều dải sáng màu, chính vì thế mà ta nói thí nghiệm 1 trong SGK là thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng.

doctailieu.com
Tải về
11/08/2018    10:52 AM
11/08/2018    10:52 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu