Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải bài C6 trang 140 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C6 trang 140 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

  • Ánh sáng chiếu đến đĩa CD là ánh sáng màu gì ?
  • Ánh sáng từ đĩa CD đến mắt ta có những màu nào ?
  • Tại sao có thể nói thí nghiệm 3 cũng là thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng ?

Đáp án bài C6 trang 140 sgk vật lý lớp 9

+ Ánh sáng chiếu đến đĩa CD là ánh sáng trắng.

+ Tùy theo phương nhìn ta có thể thấy ánh sáng từ đĩa CD đến mắt ta có màu này hay màu kia.

+ Trước khi đến đĩa CD, chùm sáng là chùm sáng trắng. Sau khi phản xạ trên đĩa CD, ta thu được nhiều chùm sáng màu khác nhau truyền theo các phương khác nhau. Như vậy đây cũng là thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng.

doctailieu.com
Tải về
11/08/2018    14:15 PM
11/08/2018    14:15 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu