Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Đáp án bài C5 trang 140 sách giáo khoa vật lý 9

Xem cách làm và đáp án bài C5 trang 140 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Hãy mô tả hiện tượng quan sát được.

Đáp án bài C5 trang 140 sgk vật lý lớp 9

Khi chiếu ánh sáng trắng vào mặt ghi của một chiếc đĩa CD và quan sát ánh sáng phản xạ, ta thấy nhìn theo phương này có ánh sáng màu này, nhìn theo phương khác có ánh sáng màu khác.

doctailieu.com
Tải về
11/08/2018    12:04 PM
11/08/2018    12:04 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu