Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải lý lớp 9: Đáp án bài C7 trang 141 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C7 trang 141 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Đề bài

Có thể coi cách dùng các tấm lọc màu như một cách phân tích ánh sáng trắng thành các ánh sáng màu được không ?

Đáp án bài C7 trang 141 sgk vật lý lớp 9

Có thể coi cách dùng các tấm lọc màu như một cách phân tích ánh sáng trắng thành ánh sáng màu.

Chiếu chùm ánh sáng trắng qua tấm lọc màu đỏ ta được ánh sáng đỏ. Nếu thay tấm lọc màu đỏ bằng tấm lọc màu xanh, thì ta lại thu được ánh sáng xanh. Cứ như thế cho các tấm lọc màu khác, ta sẽ biết được trong chùm sáng trắng có những ánh sáng màu nào. Như thế tấm lọc màu có tác dụng tách ánh sáng màu đó ra khỏi chùm sáng trắng.

doctailieu.com
Tải về
11/08/2018    16:46 PM
11/08/2018    16:46 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu