Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải bài C1 trang 137 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C1 trang 137 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Hãy cho biết màu của ánh sáng mà ta thu được sau các tấm lọc màu trong thí nghiệm 1.

Đáp án bài C1 trang 137 sgk vật lý lớp 9

a) Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu đỏ ta sẽ được chùm màu đỏ.

b) Chiếu một chùm ánh sáng đỏ qua một tấm lọc màu đỏ ta cũng được chùm sáng màu đỏ.

c) Chiếu một chùm ánh sáng đỏ qua một tấm lọc màu xanh, ta không thu được ánh sáng đỏ, mà ta thấy một khoảng tối.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài C1 trang 137 sách giáo khoa vật lý lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    20:19 PM
10/08/2018    20:19 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu