Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải lý lớp 9: Đáp án bài C2 trang 138 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C2 trang 138 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Đề bài

Hãy dùng kiến thức vừa nêu để giải thích kết quả của các thí nghiệm ở trên.

Hướng dẫn giải

Nếu chiếu ánh sáng trắng hay ánh sáng màu qua tấm lọc cùng màu, ta sẽ được ánh sáng có màu đó. Ánh sáng màu này khó truyền qua tấm lọc màu khác.

Tấm lọc màu nào thì hấp thụ ít ánh sáng có màu đó, nhưng hấp thụ nhiều ánh sáng có màu khác.

Đáp án bài C2 trang 138 sgk vật lý lớp 9

a. Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu đỏ ta thu được ánh sáng màu đỏ vì trong chùm ánh sáng trắng có ánh sáng đỏ. Tấm lọc màu đỏ cho ánh sáng đỏ đi qua còn các màu khác thì bị hấp thụ.

b. Chiếu chùm ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu đỏ ta thu được ánh sáng màu đỏ vì tấm lọc màu đỏ không hấp thụ ánh sáng đỏ, nên chùm sáng đỏ đi qua tấm lọc màu đỏ.

c. Chiếu chùm ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu xanh ta không thu được ánh sáng màu đỏ (thấy tối) vì tấm lọc màu xanh hấp thụ mạnh các ánh sáng màu không phải là màu xanh, nên ánh sáng đỏ khó có thể đi qua được tấm lọc màu xanh và ta thấy tối.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải lý lớp 9: Đáp án bài C2 trang 138 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    22:23 PM
10/08/2018    22:23 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu