Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải bài C4 trang 138 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C4 trang 138 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Một bể nước nhỏ (như bể cá cảnh) có các thành bên trong suốt đựng nước pha mực đỏ có thể dùng như dụng cụ nào ở trên ? Hãy thử làm lại các thí nghiệm ở trên với bể nước màu này để khẳng định câu trả lời của em là đúng.

Đáp án bài C4 trang 138 sgk vật lý lớp 9

  • Một bể nước nhỏ (như bể cá cảnh) có các thành bên trong suốt đựng nước pha mực đỏ có thể coi là một tấm lọc màu đỏ.
  • Học sinh làm thí nghiệm trên lớp hoặc tại gia đình.
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài C4 trang 138 sách giáo khoa vật lý lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
11/08/2018    02:12 AM
11/08/2018    02:12 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu