Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Bài 3 trang 136 SGK lý 9

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 136 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Hòa bị cận thị có điểm cực viễn Cnằm cách mắt 40 cm. Bình cũng bị cận thị có điểm cực viễn Cv nằm cách mắt 60 cm.

a) Ai cận thị nặng hơn ?

b) Hòa và Bình đều phải đeo kính để khắc phục tật cận thị. Kính được đeo sát mắt. Đó là thấu kính loại gì ? Kính của ai có tiêu cự ngắn hơn ?

Hướng dẫn giải

Mắt cận nhìn rõ những vật ở gần, nhưng không nhìn rõ những vật ở xa. 

Kính cận là thấu kính phân kì. Người cận thị phải đeo kính để có thể nhìn rõ những vật ở xa mắt. Kính cận thích hợp có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn Cv của mắt.

Đáp án bài 3 trang 136 sgk vật lý lớp 9

a) Ta có: Cv1 = 40cm; Cv2 = 60cm

Do Cv1 < Cv2 => Hòa bị cận thị nặng hơn.

b) Đó là các thấu kính phân kì.

Do kính cận thích hợp có tiêu cự f = Cv nên Hoà đeo kính có tiêu cự f1 = 40cm, Bình đeo kính có tiêu cự f2 = 60cm. Vậy kính của Hòa có tiêu cự ngắn hơn.

» Bài tiếp theo: Bài C1 tr 137 SGK Vật lý 9

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 3 trang 136 SGK lý 9 để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    18:13 PM
10/08/2018    18:13 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu