Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Đáp án bài C3 trang 138 sách giáo khoa vật lý 9

Xem cách làm và đáp án bài C3 trang 138 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Ánh sáng đỏ, vàng ở các đèn sau và đèn báo rẽ của xe máy được tạo ra như thế nào ?

Hướng dẫn giải

Nếu chiếu ánh sáng trắng hay ánh sáng màu qua tấm lọc cùng màu, ta sẽ được ánh sáng có màu đó.

Có thể tạo ra ánh sáng màu bằng cách chiếu chùm ánh sáng trắng qua tấm lọc màu.

Đáp án bài C3 trang 138 sgk vật lý lớp 9

Ánh sáng đỏ, vàng ở các đèn sau và đèn báo rẽ của xe máy được tạo ra bằng cách chiếu ánh sáng trắng qua vỏ nhựa màu đỏ hay màu vàng. Các vỏ nhựa này đóng vai trò như các tấm lọc màu.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài C3 trang 138 sách giáo khoa vật lý 9 để xem ở dưới đây
Tải về
11/08/2018    00:35 AM
11/08/2018    00:35 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu