Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 9 trang 173 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 9 trang 173 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Bút laze mà người ta thường dùng để chỉ bảng thuộc loại laze nào?

A. Khí.                                                    B. Lỏng.

C. Rắn.                                                   D. Bán dẫn.

Hướng dẫn giải

Laze được dùng trong các đầu đọc đĩa CD, trong các bút chỉ bảng, bản đồ, trong các thí nghiệm quang học ở trường phổ thông,... Các laze này thuộc loại laze bán dẫn.

Trả lời

Đáp án D

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 9 trang 173 sách giáo khoa vật lý 12 để xem ở dưới đây
Tải về
23/08/2018    12:19 PM
23/08/2018    12:19 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu