Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải lý lớp 12: Đáp án bài 8 trang 173 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 8 trang 173 sách giáo khoa vật lý lớp 12

Đề bài

Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Độ đơn sắc.

B. Độ định hướng.

C. Cường độ lớn.

D. Công suất lớn.

Hướng dẫn giải

Chùm do laze phát ra có tính đơn sắc, tính định hướng, tính kết hợp cao và cường độ lớn

Trả lời

Đáp án D

doctailieu.com
Tải về
23/08/2018    10:59 AM
23/08/2018    10:59 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu