Bài 82 trang 41 SGK Toán 6 tập 2

Bài 82 trang 41 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 82 trang 41 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 82 trang 41 SGK Toán 6 tập 2? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 82 trang 41 SGK Toán 6 tập 2

Toán vui. Một con ong và bạn Dũng cùng xuất phát từ A đến B. Biết rằng mỗi giây ong bay đươc 5m và mỗi giờ Dũng đạp xe đi được 12 km. Hỏi con ong hay bạn Dũng đến B trước?

Đề bài 82 trang 41 SGK Toán 6 tập 2

» Bài tập trước: Bài 81 trang 41 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 82 trang 41 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

- Mỗi giây con ong bay được \(5m\) tức là vận tốc của con ong là \(5m/s\).

- Mỗi giờ Dũng đạp xe đi được \(12km\) tức là vận tốc của bạn Dũng là \(12km/h\).

Cách 1: Đổi vận tốc của bạn Dũng từ \(km/h \rightarrow m/s\) rồi so sánh với vận tốc của con ong

Cách 2: Đổi vận tốc của con ong từ \(m/s \rightarrow km/h \) rồi so sánh với vận tốc của bạn Dũng

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 82 trang 41 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

 Đổi vận tốc của bạn Dũng từ km/h sang m/s

1km = 1000 m; 1h = 3600 giây.

\(1\dfrac{{km}}{h} = \dfrac{{1000m}}{{3600s}} = \dfrac{5}{{18}}m/s\)

Vận tốc của Dũng:

\(12\dfrac{{km}}{h} = 12.\dfrac{5}{{18}}\dfrac{m}{s} \)

\(= \dfrac{{10}}{3}\dfrac{m}{s} < 5\dfrac{m}{s}\) = vận tốc của con ong.

Vận tốc của con ong lớn hơn bạn Dũng.

Vậy: con ong sẽ đến B trước bạn Dũng. 

» Bài tập tiếp theo: Bài 83 trang 41 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 82 trang 41 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top