Bài 74 trang 39 SGK Toán 6 tập 2

Bài 74 trang 39 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 74 trang 39 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Bạn muốn giải bài 74 trang 39 SGK Toán 6 tập 2? Đừng bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết, không chỉ tham khảo cách làm hoặc đáp án mà bài viết này còn giúp bạn nắm vững lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin giải tốt các bài tập tính chất cơ bản của phép nhân phân số khác

Đề bài 74 trang 39 SGK Toán 6 tập 2

\(a\) \(\dfrac{{ - 2}}{3}\) \(\dfrac{4}{{15}}\) \(\dfrac{9}{4}\) \(\dfrac{5}{8}\) \(\dfrac{4}{5}\) \(\dfrac{4}{{15}}\) \(0\) \(\dfrac{{13}}{{19}}\) \(\dfrac{{ - 5}}{{11}}\)  
\(b\) \(\dfrac{4}{5}\) \(\dfrac{5}{8}\) \(\dfrac{{ - 2}}{3}\) \(\dfrac{4}{{15}}\) \(\dfrac{{ - 2}}{3}\)  \(1\)  \(\dfrac{{ - 6}}{{13}}\)     \(\dfrac{{ - 19}}{{43}}\)
\(a.b\)               \(\dfrac{{13}}{{19}}\) \(0\) \(0\)

» Bài tập trước: Bài 73 trang 38 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 74 trang 39 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

+ Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau:

\(\dfrac{a}{b}.\frac{c}{d} = \dfrac{{a.c}}{{b.d}}\)

+ Mọi số nhân với 0 thì đều bằng 0.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 74 trang 39 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\(a\) \(\dfrac{{ - 2}}{3}\) \(\dfrac{4}{{15}}\) \(\dfrac{9}{4}\) \(\dfrac{5}{8}\) \(\dfrac{4}{5}\) \(\dfrac{4}{{15}}\) \(0\) \(\dfrac{{13}}{{19}}\) \(\dfrac{{ - 5}}{{11}}\) \(0\)
\(b\) \(\dfrac{4}{5}\) \(\dfrac{5}{8}\) \(\dfrac{{ - 2}}{3}\) \(\dfrac{4}{{15}}\) \(\dfrac{{ - 2}}{3}\)  \(1\)  \(\dfrac{{ - 6}}{{13}}\) \(1\) \(0\) \(\dfrac{{ - 19}}{{43}}\)
\(a.b\) \(\dfrac{{ - 8}}{{15}}\) \(\dfrac{1}{6}\) \(\dfrac{{ - 3}}{2}\) \(\dfrac{1}{6}\) \(\dfrac{{ - 8}}{{15}}\) \(\dfrac{4}{{15}}\) \(0\) \(\dfrac{{13}}{{19}}\) \(0\) \(0\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 75 trang 39 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 74 trang 39 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top