Bài 83 trang 41 SGK Toán 6 tập 2

Bài 83 trang 41 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 83 trang 41 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 83 trang 41 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập tính chất cơ bản của phép nhân phân số khác.

Đề bài 83 trang 41 SGK Toán 6 tập 2

Lúc 6 giờ 50 phút bạn Việt đi xe đạp từ A để đến B với vận tốc 15 km/h. Lúc 7 giờ 10 phút bạn Nam đi xe đạp từ B đến A với vận tốc 12 km/h. Hai bạn gặp nhau ở C lúc 7 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.  

» Bài tập trước: Bài 82 trang 41 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 83 trang 41 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Bước 1: Tính thời gian Việt đã đi

Bước 2: Tính thời gian Nam đã đi.

Bước 3: Tính quãng đường Việt đã đi.

Bước 4: Tính quãng đường Nam đã đi.

Bước 5: Tính quãng đường AB = Quãng đường Việt đi + quãng đường Nam đi.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 83 trang 41 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Giải bài 83 trang 41 sgk Toán 6 tập 2

Cho đến lúc hai bạn gặp nhau, thời gian bạn Việt đã đi là:

7 giờ 30 phút – 6 giờ 50 phút = 40 phút hay \( \displaystyle {2 \over 3}\) giờ.

Thời gian bạn Nam đã đi là:

7 giờ 30 phút – 7 giờ 10 phút = 20 phút hay \( \displaystyle {1 \over 3}\) giờ.

Quãng đường bạn Việt đã đi là: \( \displaystyle 15.{2 \over 3} = 10\left( {km} \right)\).

Quãng đường bạn Nam đã đi là: \( \displaystyle 12.{1 \over 3} = 4\left( {km} \right)\)

Vì tổng hai quãng đường mà hai bạn đã đi bằng quãng đường AB nên

AB = 10 + 4 = 14 (km)

ĐS: Quãng đường AB dài 14 km. 

» Bài tập tiếp theo: Bài 84 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 83 trang 41 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top