Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải lý lớp 12: Đáp án bài 8 trang 187 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 8 trang 187 sách giáo khoa vật lý lớp 12

Đề bài

Phản ứng:

Phản ứng

tỏa năng lượng 22,4 MeV. Tính khối lượng nguyên tử của  ( Khối lượng nguyên tử của  21H-42He lần lượt là 2,01400u và 4,00150u).

Hướng dẫn giải

+ Năng lượng toả ra của phản ứng hạt nhân: W = (mtrước – msau)c2

+ Khối lượng nguyên tử: mnt = mhn + Z.me

Đáp án

Ta có :

Đáp án bài 8 trang 187 sgk lý lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
24/08/2018    12:13 PM
24/08/2018    12:13 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu