Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải lý lớp 12: Đáp án bài 8 trang 187 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 8 trang 187 sách giáo khoa vật lý lớp 12

Đề bài

Phản ứng:

Phản ứng

tỏa năng lượng 22,4 MeV. Tính khối lượng nguyên tử của  ( Khối lượng nguyên tử của  21H-42He lần lượt là 2,01400u và 4,00150u).

Hướng dẫn giải

+ Năng lượng toả ra của phản ứng hạt nhân: W = (mtrước – msau)c2

+ Khối lượng nguyên tử: mnt = mhn + Z.me

Đáp án

Ta có :

Đáp án bài 8 trang 187 sgk lý lớp 12
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải lý lớp 12: Đáp án bài 8 trang 187 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
24/08/2018    12:13 PM
24/08/2018    12:13 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu