Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 7 trang 187 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 7 trang 187 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Hoàn chỉnh các phản ứng sau:

Câu hỏi bài 7 trang 187 sgk lý lớp 12

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng: Hướng dẫn giải bài 7 trang 187 sgk lý lớp 12 - 1

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số nuclon (bảo toàn số khối A): 

 Định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số nuclon

Đáp án

Đáp án bài 7 trang 187 sgk lý lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
24/08/2018    10:53 AM
24/08/2018    10:53 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu