Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 7 trang 187 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 7 trang 187 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Hoàn chỉnh các phản ứng sau:

Câu hỏi bài 7 trang 187 sgk lý lớp 12

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng: Hướng dẫn giải bài 7 trang 187 sgk lý lớp 12 - 1

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số nuclon (bảo toàn số khối A): 

 Định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số nuclon

Đáp án

Đáp án bài 7 trang 187 sgk lý lớp 12
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 7 trang 187 sách giáo khoa lý lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
24/08/2018    10:53 AM
24/08/2018    10:53 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu