Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 9 trang 187 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 9 trang 187 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Chọn câu sai.

Trong một phản ứng hạt nhân, có bảo toàn

A. năng lượng.                      B. động lượng.

C. động năng.                       D. điện tích.

Hướng dẫn giải

Các định luật bảo toàn trong một phản ứng hạt nhân:

- Bảo toàn điện tích

- Bảo toàn số nuclon (bảo toàn số A)

- Bảo toàn năng lượng toàn phần

- Bảo toàn động lượng

Đáp án

Đáp án C. 

Trong một phản ứng hạt nhân, không có bảo toàn động năng. 

doctailieu.com
Tải về
24/08/2018    14:58 PM
24/08/2018    14:58 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu