Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 6 trang 187 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 187 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

 

Khối lượng nguyên tử của 56.26 Fe55,934939u.

 

Tính Wlk và  WlkA
 

Hướng dẫn giải

+ Năng lượng liên kết: Wlk=[ Zmp+(A−Z)mn−mhn ] c²

+ Khối lượng nguyên tử: mnt = mhn + Z.me

Đáp án bài 6 trang 187 sgk vật lý lớp 12

Đáp án bài 7 trang 187 sgk lý lớp 12
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 6 trang 187 sách giáo khoa vật lý 12 để xem ở dưới đây
Tải về
24/08/2018    08:43 AM
24/08/2018    08:43 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu