Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 6 trang 187 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 187 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

 

Khối lượng nguyên tử của 56.26 Fe55,934939u.

 

Tính Wlk và  WlkA
 

Hướng dẫn giải

+ Năng lượng liên kết: Wlk=[ Zmp+(A−Z)mn−mhn ] c²

+ Khối lượng nguyên tử: mnt = mhn + Z.me

Đáp án bài 6 trang 187 sgk vật lý lớp 12

Đáp án bài 7 trang 187 sgk lý lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
24/08/2018    08:43 AM
24/08/2018    08:43 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu