Bài 8 trang 142 SGK vật lý 12

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 8 trang 142 sách giáo khoa vật lý lớp 12

Đề bài

Giả sử ta làm thí nghiệm Y-âng với hai khe cách nhau một khoảng a = 2mm, và màn quan sát cách hai khe D = 1,2m. Dịch chuyển một mối hàn của cặp nhiệt điện trên màn D theo một đường vuông góc với hai khe, thì thấy cứ sau 0,5mm thì kim điện kể lại lệch nhiều nhất. Tính bước sóng của bức xạ.

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức tính khoảng vân  i = λDa

Đáp án bài 8 trang 142 sgk Lí 12

Chỗ đặt mối hàn mà kim điện kế lệch nhiều nhất, chính là một vân sáng, vậy: i = 0,5mm.

Do đó:  Đáp án bài 8 trang 142 sgk lý lớp 12

» Xem thêm: Bài 9 trang 142 sgk Lí 12

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X