Đáp án bài 6 trang 142 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 142 SGK Lý học lớp 12
Mục lục nội dung

Đề bài

Chọn câu đúng.

Tia hồng ngoại có

A. Bước sóng lớn hơn so với ánh sáng nhìn thấy.

B. Bước sóng nhỏ hơn so với ánh sáng nhìn thấy.

C. Bước sóng nhỏ hơn so với tia tử ngoại.

D. Tần số lớn hơn so với tia tử ngoại.

Đáp án

Đáp án A

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X