Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 6 trang 142 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 142 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Chọn câu đúng.

Tia hồng ngoại có

A. Bước sóng lớn hơn so với ánh sáng nhìn thấy.

B. Bước sóng nhỏ hơn so với ánh sáng nhìn thấy.

C. Bước sóng nhỏ hơn so với tia tử ngoại.

D. Tần số lớn hơn so với tia tử ngoại.

Đáp án

Đáp án A

doctailieu.com
Tải về
19/08/2018    06:26 AM
19/08/2018    06:26 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu