Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 7 trang 142 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 7 trang 142 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Chọn câu đúng.

Tia tử ngoại

A. Không có tác dụng nhiệt.

B. Cũng có tác dụng nhiệt.

C. Không làm đen phim ảnh.

D. Làm đen phim ảnh nhưng không làm đen mạnh bằng ánh sáng nhìn thấy.

Đáp án

Đáp án B

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 7 trang 142 sách giáo khoa lý lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
19/08/2018    08:36 AM
19/08/2018    08:36 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu