Giải bài 7 trang 142 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 7 trang 142 SGK vật lý lớp 12
Mục lục nội dung

Đề bài

Chọn câu đúng.

Tia tử ngoại

A. Không có tác dụng nhiệt.

B. Cũng có tác dụng nhiệt.

C. Không làm đen phim ảnh.

D. Làm đen phim ảnh nhưng không làm đen mạnh bằng ánh sáng nhìn thấy.

Đáp án

Đáp án B

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X