Bài 72 trang 88 SGK Toán 6 tập 1

Bài 72 trang 88 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 72 trang 88 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 72 trang 88 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 9 chương 2 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập quy tắc chuyển vế khác.

Đề bài 72 trang 88 SGK Toán 6 tập 1

 Đố: Cho chín tấm bìa có ghi số và chia thành ba nhóm như hình 51. Hãy chuyển một tấm, bìa từ nhóm này sang nhóm khác sao cho tổng các số trong mỗi nhóm đều bằng nhau.

Đề bài 72 trang 88 SGK Toán 6 tập 1
 

» Bài tập trước: Bài 71 trang 88 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 72 trang 88 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Bước 1: Tính tổng tất cả các số ở ba nhóm

Bước 2: Tính tổng ở mỗi nhóm nếu chúng bằng nhau

Bước 3: Tính các tổng ở từng nhóm để tìm xem tấm bìa nào cần chuyển đi để tổng ở các nhóm bằng nhau

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 72 trang 88 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Tổng tất cả các số trong cả 3 nhóm là:

\(2 + (-1) + (-3) + 5 + 3 + (-4) + (-5) + 6 + 9 \)

\(=  (-3) + 3 + (-5) + 5 +(-4) + (-1)  + 2 + 6 + 9\)

\( =  12\)

Do tổng các số trong mỗi nhóm bằng nhau nên mỗi nhóm phải có tổng là:

\(12 : 3 = 4\)

Ta thấy:

   + Nhóm II có \( 5 + 3 + (-4) = 4 \) nên giữ nguyên

   + Nhóm III có \( 6 + 9 + (-5) = 10 \) nên bớt 6 còn \(10 – 6 = 4\)

   + Nhóm I có \(2 + (-3) + (-1) = -2 \) nên thêm 6 thì \(-2 + 6 = 4\)

Vậy ta chỉ cần chuyền bìa số 6 từ nhóm III sang nhóm I thì tổng mỗi nhóm đều bằng 4.

Giải bài 72 trang 88 sgk Toán 6 tập 1
 

» Bài tập tiếp theo: Bài 73 trang 89 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 72 trang 88 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top