Bài 7 trang 75 SGK Giải tích 11

Hướng dẫn lời giải chi tiết và đáp bài 7 trang 75 sách giáo khoa môn Toán đại số và giải tích lớp 11

Ở lời giải của bài 6 trang 74 sgk Giải tích 11, các bạn đã được áp dụng các quy tắc cơ bản để tính xác suất cho bài toán xếp chỗ ngồi. Với bài tập này, các bạn sẽ tiếp tục luyện tập các quy tắc ấy trong bài toán liên quan đến xác suất lựa chọn màu quả cầu.

Đề bài

Có hai hộp chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất chứa 6 quả trắng, 4 quả đen. Hộp thứ hai chứa 4 quả trắng, 6 quả đen. Từ mỗi hộp lấy ngẫu nhiên một quả. Kí hiệu:

A là biến cố: Quả lấy từ hộp thứ nhất trắng

B là biến cố: Quả lấy từ hộp thứ hai trắng

a) Xét xem A và B có độc lập không.

b) Tính xác suất sao cho hai quả cầu lấy ra cùng màu.

c) Tính xác suất sao cho hai quả cầu lấy ra khác màu.

Đáp án bài 7 trang 75 sgk Giải tích lớp 11

Đáp án bài 7 trang 75 SGK toán đại số và giải tích lớp 11
 

Các bạn vừa xem xong hướng dẫn giải bài tập 7 (trang 75 Toán giải tích 11), có thể tham khảo thêm đáp án các bài tập khác môn Toán 11 tại doctailieu.com.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu