Bài 5 trang 74 SGK Giải tích 11

Tham khảo hướng dẫn giải đáp án bài tập 5 trang 74 sách giáo khoa Toán đại số và giải tích lớp 11

Đề bài

Từ bộ bài tứ lơ khơ 52 con, rút ngẫu nhiên cùng một lúc bốn con. Tính xác suất sao cho:

a) Cả bốn con đều là át

b) Được ít nhất một con át

c) Được hai con át và hai con KK.

Đáp án bài 5 tr. 74 sgk Toán giải tích 11

Đáp án bài 5 trang 74 SGK toán đại số và giải tích lớp 11
 

»» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 74 SGK Giải tích lớp 11

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu