Bài 6 trang 74 sgk Toán 11

Xuất bản: 20/06/2018 - Cập nhật: 24/09/2018 - Tác giả: Anh Đức

Đáp án bài 6 trang 74 SGK đại số và giải tích lớp 11. Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất, Xác suất và biến cố

Mục lục nội dung

1. Đề bài

Hai bạn nam và hai bạn nữ được xếp ngồi ngẫu nhiên vào bốn ghế xếp thành hai dãy đối diện nhau. Tính xác suất sao cho:

a) Nam, nữ ngồi đối diện nhau

b) Nữ ngồi đối diện nhau

2. Đáp án
 Bài 6 trang 74 sgk Toán 11

Mỗi cách xếp 4 bạn vào 4 chỗ ngồi là một hoán vị của 4 phần tử, vì vậy không gian mẫu có 4!=24 phần tử.

a) Gọi A là biến cố: Nam, nữ ngồi đối diện nhau ⇒ a nganglà biến cố: Nam đối diện nam, nữ đối diện nữ.

Trong các cách xếp chỗ như vậy thì 2 nữ phải ngồi đối diện nhau, 2 nam cũng ngồi đối diện nhau.

+) Có 4 chỗ để cho bạn nữ thứ nhất chọn.

+) Với mỗi cách chọn chỗ của bạn nữ thứ nhất chỉ có duy nhất một chỗ (đối diện) cho bạn nữ thứ hai chọn.

+) Sau khi bai bạn nữ đã chọn chỗ ngồi (đối diện nhau) thì còn lại 2 chỗ (đối diện nhau) để xếp cho 2 bạn nam và có 2!cách xếp chỗ cho 2 bạn này.

Vi vậy theo quy tắc nhân, tất cả có 4.1.2!=8 cách xếp chỗ cho nam nữ không ngồi đối diện nhau.

Do đó có 8 kết quả không thuận lợi cho biến cố A: Nam, nữ ngồi đối diện nhau.

Vậy xác suất xảy ra biến cố đối của A là

đáp án câu a bài 6 trang 74

b) Vì chỉ có 4 người: 2 nam và 2 nữ nên nếu 2 nữ ngồi đối diện nhau thì 2 nam cũng ngồi đối diện nhau. Do đó biến cố này chính là biến cố a ngang: Nữ ngồi đối diện nhau.

Xác suất xảy ra biến cố này là :

Đáp án câu b bài 6 trang 74


» Bài tiếp theo: Bài 7 trang 75 SGK Toán 11

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM