Bài 4 trang 74 SGK toán lớp 11

Hướng dẫn giải bài 4 trang 74 SGK Toán lớp 11

1. Đề bài

Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất. Giả sử con súc sắc xuất hiện mặt b chấm. Xét phương trình phương trình x bình cộng bx cộng 2 bằng 0. Tính xác suất sao cho:

a) Phương trình có nghiệm

b) Phương trình vô nghiệm.

c) Phương trình có nghiệm nguyên.

2. Đáp án bài 4 trang 74 sgk Toán 11

Không gian mẫu là Ω={1,2,3,4,5,6}. Số kết quả có thế có thể có là 6 (hữu hạn) các kết quả đồng khả năng.

Ta có bảng:


bảng phương trình không gian mẫu

Đáp án bài 4 trang 74 SGK toán đại số và giải tích lớp 11

» Bài tham khảo: Bài 3 trang 74 sgk Toán 11

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 74 SGK toán lớp 11 để xem ở dưới đây
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu