Giải toán lớp 11: Đáp án bài 1 trang 76 SGK đại số và giải tích

Hướng dẫn giải bài 1 trang 76 SGK đại số và giải tích lớp 11. Ôn tập chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất

1. Đề bài

Phát biểu quy tắc cộng, cho ví dụ áp dụng.

2. Đáp án

Quy tắc cộng: Một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành động. Nếu hành động này có m cách thực hiện, hành động kia có n cách thực hiện không trùng với bất kì cách nào của hành động thứ nhất thì công việc đó có m+n cách thực hiện.

Ví dụ:

Trên một bàn học có 5 cây bút chì và 6 cây bút mực. Có mấy cách chọn ra một cây bút?

+ Trường hợp chọn bút chì: có 5 cách chọn

+ Trường hợp chọn bút mực: có 6 cách chọn

Vậy theo quy tắc cộng có: 4+6=10 cách chọn

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 11: Đáp án bài 1 trang 76 SGK đại số và giải tích để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu