Giải toán lớp 11: Đáp án bài 1 trang 76 SGK đại số và giải tích

Hướng dẫn giải bài 1 trang 76 SGK đại số và giải tích lớp 11. Ôn tập chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất

1. Đề bài

Phát biểu quy tắc cộng, cho ví dụ áp dụng.

2. Đáp án

Quy tắc cộng: Một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành động. Nếu hành động này có m cách thực hiện, hành động kia có n cách thực hiện không trùng với bất kì cách nào của hành động thứ nhất thì công việc đó có m+n cách thực hiện.

Ví dụ:

Trên một bàn học có 5 cây bút chì và 6 cây bút mực. Có mấy cách chọn ra một cây bút?

+ Trường hợp chọn bút chì: có 5 cách chọn

+ Trường hợp chọn bút mực: có 6 cách chọn

Vậy theo quy tắc cộng có: 4+6=10 cách chọn

doctailieu.com
Back to top