Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải lý lớp 12: Đáp án bài 7 trang 59 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 7 trang 59 sách giáo khoa vật lý lớp 12

Đề bài

Chọn câu đúng.

Độ to của âm gắn liền với

A. cường độ âm.

B. biên độ dao động của âm.

C. Mức cường độ âm.

D. tần số âm.

Hướng dẫn giải

Độ to của âm là đặc trưng liên quan đến mức cường độ âm L

Đáp án bài 7 trang 59 sgk vật lý lớp 12

Đáp án C.

Độ to của âm gắn liền với mức cường độ âm

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải lý lớp 12: Đáp án bài 7 trang 59 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    18:50 PM
10/08/2018    18:50 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu