Giải bài 6 trang 59 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 6 trang 59 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Chọn câu đúng.

Âm sắc là

A. màu sắc của âm.

B. một tính chất của âm giúp ta nhận biết các nguồn âm.

C. một đặc trưng sinh lí của âm.

D. một đặc trưng vật lí của âm.

Hướng dẫn giải

Ba đặc trưng sinh lí của âm là: độ cao, độ to và âm sắc

Đáp án bài 6 trang 59 sgk vật lý lớp 12

Đáp án C.

Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X