Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 6 trang 59 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 6 trang 59 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Chọn câu đúng.

Âm sắc là 

A. màu sắc của âm.

B. một tính chất của âm giúp ta nhận biết các nguồn âm.

C. một đặc trưng sinh lí của âm.

D. một đặc trưng vật lí của âm.

Hướng dẫn giải

Ba đặc trưng sinh lí của âm là: độ cao, độ to và âm sắc

Đáp án bài 6 trang 59 sgk vật lý lớp 12

Đáp án C.

Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 6 trang 59 sách giáo khoa lý lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    16:45 PM
10/08/2018    16:45 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu