Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 5 trang 59 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 5 trang 59 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Chọn câu đúng.

Độ cao của âm

A. là một đặc trưng vật lí của âm.

B. là một đặc trưng sinh lí của âm.

C. vừa là đặc trưng vật lí, vừa là đặc trưng sinh lí của âm.

D. là tần số của âm.

Hướng dẫn giải

Ba đặc trưng sinh lí của âm là: độ cao, độ to và âm sắc

Đáp án bài 5 trang 59 sgk vật lý lớp 12

Đáp án B.

Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 5 trang 59 sách giáo khoa vật lý 12 để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    14:54 PM
10/08/2018    14:54 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu