Bài 7 trang 46 SGK Giải tích 12

Tham khảo ngay lời giải và đáp án gợi ý bài 7 trang 46 sách giáo khoa Toán đại số và giải tích lớp 12

Đề bài

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số: y = x³ + 3x² + 1

b) Dựa vào đồ thị (C), biện luận số nghiệm của phương trình sau theo mCâu hỏi bài 7 trang 46 sgk giải tích lớp 12

c) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị (C)

Phương pháp giải

a) Khảo sát hàm số và vẽ đồ thị hàm số qua các bước đã học.

b) Số nghiệm của phương trình f (x) = M/2là số giao điểm của đồ thị hàm số y = f(x) và đường thẳng y = m/2. Dựa vào đồ thị để biện luận số nghiệm.

c) Xác định tọa độ các điểm cực trị của hàm số. Sau đó sử dụng công thức sau để lập phương trình đường thẳng đi qua hai điểm 
 

A(Xa;Ya)
 

Đáp án bài 7 trang 46 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 7 trang 46 sgk giải tích lớp 12 phần 1
Đáp án bài 7 trang 46 sgk giải tích lớp 12 phần 2
 

» Xem thêm: Đáp án và hướng dẫn giải bài 8 tr. 46 sgk Toán 12

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu