Bài 8 trang 46 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 8 trang 46 SGK giải tích lớp 12.

Đề bài

Cho hàm số: f(x) = x³ - 3mx³ + 3(2m - 1)x + 1 ( m là  tham số).

a) Xác định m để hàm số đồng biến trên một tập xác định.

b) Với giá trị nào của tham số m hàm số có một cực đại và một cực tiểu.

c) Xác định m để f''(x)> 6x

Hướng dẫn giải

a) Hàm số y = f(x) đồng biến trên tập xác định ⇔ f'(x) ≥ 0 với mọi x thuộc tập xác định.

b) Hàm số có một cực đại và một cực tiểu ⇔ y' = 0 có hai nghiệm phân biệt.

c) Tính f"(x) sau đó giải bất phương trình f"(x) > 6x
 

Đáp án bài 8 trang 46 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 8 trang 46 sgk giải tích lớp 12
» Xem thêm: Đáp án bài 9 trang 46 sgk Toán 12

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu