Giải bài 4 trang 47 sách giáo khoa giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 47 SGK giải tích lớp 12.

Đề bài

Câu hỏi bài 4 trang 47 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

+) Tìm TXĐ của hàm số.

+) Tính đạo hàm Y'

+) Hàm số bậc nhất trên bậc nhất luôn đồng biến hoặc nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.

Đáp án bài 4 trang 47 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 4 trang 47 sgk giải tích lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top