Giải bài 4 trang 47 sách giáo khoa giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 47 SGK giải tích lớp 12.

Đề bài

Câu hỏi bài 4 trang 47 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

+) Tìm TXĐ của hàm số.

+) Tính đạo hàm Y'

+) Hàm số bậc nhất trên bậc nhất luôn đồng biến hoặc nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.

Đáp án bài 4 trang 47 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 4 trang 47 sgk giải tích lớp 12
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 47 sách giáo khoa giải tích lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu