Bài 5 trang 47 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án

Xuất bản: 13/06/2018 - Cập nhật: 18/09/2018 - Tác giả:

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 47 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12.

Đề bài

Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số: Câu hỏi bài 5 trang 47 sgk giải tích lớp 12

A. Song song với đường thẳng x = 1

B. Song song với trục hoành.

C. Có hệ số góc vuông.

D. Có hệ số góc bằng -1

Hướng dẫn giải

+) Xác định tọa độ điểm cực tiểu (Xo;Yo) của hàm số Y = F(x)

+) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm (Xo;Yo) theo công thức:  Y = Y'(Xo)(X- Xo) +Yo

Đáp án bài 5 trang 47 sgk giải tích lớp 12

- Chọn đáp án B

- Ta có: y' = x² - 4x + 3

y' = 0 ⇔ x = 1 ; x = 3

y"= 2x - 4

Ta có: y"(3) = 2 > 0

=> hàm số đạt cực tiểu tại x = 3 (Quy tắc 2).

Mặt khác, phương trình tiếp tuyến tại điểm cực tiểu có hệ số góc là y'(3) = 0. Do đó tiếp tuyến song song với trục hoành.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM