Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải lý lớp 12: Đáp án bài 7 trang 119 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 7 trang 119 sách giáo khoa vật lý lớp 12

Đề bài

Biến điệu sóng điện từ là:

A. Biến đổi sóng cơ thành sóng điện từ.

B. Trộn  sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao.

C. Làm cho biên độ sóng điện từ tăng lên.

D. Tách sóng điện từ tần số âm ra khỏi sóng điện từ tần số cao.

Hướng dẫn giải

Biến điệu sóng điện từ là trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao

Đáp án

Đáp án: B

doctailieu.com
Tải về
16/08/2018    22:21 PM
16/08/2018    22:21 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu