Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 6 trang 119 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 6 trang 119 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Chọn câu đúng.

Trong " máy bắn tốc độ" xe cộ trên đường

A. Chỉ có máy phát sóng vô tuyến.

B. Chỉ có máy thu sóng vô tuyến.

C. Có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến.

D. Không có máy phát và máy thu sóng vô tuyến

Trả lời

Đáp án: C

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 6 trang 119 sách giáo khoa lý lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
16/08/2018    20:54 PM
16/08/2018    20:54 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu