Giải bài 6 trang 119 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 6 trang 119 SGK vật lý lớp 12
Mục lục nội dung

Đề bài

Chọn câu đúng.

Trong " máy bắn tốc độ" xe cộ trên đường

A. Chỉ có máy phát sóng vô tuyến.

B. Chỉ có máy thu sóng vô tuyến.

C. Có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến.

D. Không có máy phát và máy thu sóng vô tuyến

Trả lời

Đáp án: C

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X